Sfeerbeelden

DSC_0120.JPG
DSC_0091.JPG
DSC_0130.JPG
DSC_0129.JPG

Schoolvisie

Onze school is een school met een visie.

Onze school wil, naast een plaats voor kennisoverdracht, vooral een leef-, leer- en geloofsgemeenschap zijn, die voortdurend evolueert als een eigentijdse katholieke basisschool, waar de kinderen zich kunnen ontplooien als kritische, creatieve, christelijke jongvolwassenen met hun eigen engagement in de grote mensenkring.

Wij willen streven naar een schoolgemeenschap waar er gewerkt wordt aan de totale persoonlijkheid van elk kind. Daar waar niet enkel het cognitieve aspect benadrukt wordt, maar waar het psychomotorische en vooral het dynamisch – affectieve voeding krijgt. Met andere woorden, zoeken naar een samenspel van hoofd, hart en handen. 

Elk kind moet kansen krijgen zich te ontplooien tot een zelfstandige maar ook sociaalvoelende persoon.

Elk kind kan zich ontplooien met zijn specifieke "talenten" en "tekorten". Dat het vele kansen mag krijgen om zich ten volle kunnen ontwikkelen. 
Leerlingen weerbaar maken, kansen en uitdagingen geven zodat ze zich goed voelen in een steeds evoluerende maatschappij. 
Opvoeden tot kritische mensen, een eigen mening kunnen vormen, overwogen keuzes kunnen maken. 
Opvoeden tot creatieve mensen, niet alleen op het gebied van manuele vaardigheden, maar ook in het bedenken van oplossingen, inventief kunnen zijn in nieuwe probleemsituaties. 
Leerkrachten en kinderen vormen een schoolgemeenschap waarin mensen bekommerd zijn om elkaar, meeleven met elkaar, interesse tonen voor elkaar, behulpzaam zijn, talenten gebruiken, openstaan voor vernieuwing in teamgeest. 
De school wil ook een gelovige gemeenschap zijn, waarin jonge mensen begeleid worden in hun groeien. Hopelijk mag zij hen steunen in het groeien naar jongvolwassenheid. Met op deze weg een duidelijke verwijzing naar de figuur van Jezus – Christus en zijn boodschap. Kansen geven om deze christelijke waarden te ontdekken in andere mensen, door samen op weg te zijn. Geloven begint met kinderlijke verwondering.

Het volledige document "schoolvisie" is uiteraard heel wat uitvoeriger, maar hierboven toch al enkele krachtlijnen.

 

Download hier onze volledige schoolvisie (pdf)