Sfeerbeelden

IMG_8568.JPG
IMG_8524.JPG
IMG_8646.JPG
IMG_8585.JPG

Kriebelteam

Luizenproblematiek

Net zoals in heel wat andere scholen hadden wij regelmatig te maken met leerlingen die besmet zijn door luizen.

Ons doel is om luizenbesmettingen zoveel mogelijk tegen te gaan. Hiervoor willen wij vanuit de school ons steentje bijdragen door controles uit te voeren en de nodige informatie te verschaffen aan de ouders, zodat zij hun kinderen op een doeltreffende manier kunnen behandelen bij luizen- en/of netenbesmetting. Daarom hebben wij een kriebelteam op school, die alle kinderen 3 keer per jaar controleert. 

De ouders worden aan het begin van het schooljaar van deze data op de hoogte gebracht in een infobrief.

Klik hier om deze brief te lezen.

Bij besmetting worden de ouders door de zorgcoördinator op de hoogte gebracht en wordt uitleg over de behandeling verschaft. Nadien wordt het kind nog enkele malen op school gecontroleerd.

Indien het om een hardnekkig probleem gaat, wordt de hulp ingeroepen van de verpleegkundige van het CLB. De verpleegkundige zal in nauw overleg met de zorgcoördinator en de directie deze leerlingen opvolgen en de ouders begeleiden. Hierbij kunnen ouders voor een gesprek op school worden uitgenodigd of er wordt eventueel een huisbezoek met hen afgesproken.

Wanneer er geen behandelingen gebeuren door de ouders, kunnen we beslissen om de leerling te schorsen. Pas na een bewijs van de huisarts dat het kind wel degelijk behandeld wordt, kunnen we de leerling opnieuw toelaten in de school.

Het kriebelteam of de zorgcoördinator alleen kan in bepaalde gevallen ook een controle uitvoeren wanneer er een tussentijdse melding komt van een besmetting in verschillende klassen.

De brief naar de ouders bevat naast de melding van een mogelijke besmetting ook informatie omtrent mogelijke behandelingen.

Hier vindt u de natkammethode in beeld. Ook via de website van Klasse vindt u foto's van de methode. Een duidelijk filmpje hoe je luizen kan opsporen en behandelen.

Ouders kunnen steeds met vragen hieromtrent terecht bij de zorgcoördinator van de school en de verpleegkundige van het CLB.