Sfeerbeelden

IMG_8382.JPG
IMG_8594.JPG
IMG_8507.JPG
IMG_8526.JPG

Schoolraad

Schoolraad Ter Dreef – kleuter en lagere school

Er is een gezamenlijke schoolraad voor de kleuter en de lagere school Ter Dreef. Volgens het participatie-decreet kunnen inrichtende machten één schoolraad oprichten voor verscheidene scholen waarvan de vestigingen gelegen zijn in dezelfde gemeente of binnen een straal van twee kilometer. Als voorwaarde geldt dat alle betrokken scholen behoren tot het basisonderwijs. 

Wat doet de schoolraad?

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. Daarom geeft de directeur bij elke vergadering een stand van zaken. Strategische keuzes van de school, bv. rond jaarthema's, specifieke pedagogische activiteiten enz. komen hier aan bod.

De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school. Zo is bv. het advies van de schoolraad nodig over het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, de taakomschrijving van directeur en leerkrachten, verbouwingswerken aan de school enz.. Jaarlijks worden ook de facultatieve verlofdagen van de school door de schoolraad goedgekeurd.

De schoolraad komt ongeveer 4 keer per jaar samen. De schoolraad bepaalt zelf hoe open de communicatie is over haar activiteiten: Vaak zijn de adviezen die de schoolraad formuleert publiek toegankelijk (ad valvas en/of via de schoolwebsite).

Vanaf 1 mei 2017 kan u een beknopt verslag van de vergaderingen op deze pagina lezen.

Wie zit in de schoolraad?

De schoolraad bestaat uit een gelijk aantal (minimum twee)vertegenwoordigers van drie geledingen: de ouders, het schoolpersoneel en de lokale gemeenschap. De directeurs en het schoolbestuur wonen de vergadering van rechtswege bij met raadgevende stem.

Vertegenwoordigers van de ouders : Tom Meysman en Else Van Hemelrijck (plaatsvervangers Lieven Scheirlinckx/Yves De Meersman)

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap : Mijntje Robberechts en Hilde Aelbrecht

Vertegenwoordigers van het personeel : Annelien Hofmans en Anne-Mie Asselman

Vertegenwoordigers van het schoolbestuur : Leen Merckx en Chris Van Obberghen

Directies : Johan Robberechts en Luc Ringoot

Voorzitter : Anne-Mie Asselman (plaatsvervangend voorzitter Mijntje Robberechts)

Secretaris : Hilde Aelbrecht (plaatsvervanger …)

Contact: annemie.asselman@terdreef.org

Verslagen van de schoolraad :

schoolraad  2 mei 2017 : installatievergadering van de nieuwe schoolraad  : 

1. korte toelichting werking van de schoolraad 

2. coöpteren van de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap  

3. verkiezen van voorzitter en secretaris

4. opmaak van het huishoudelijk reglement

5. opmaak procedure-overeenkomst voor overleg tussen schoolraad, schoolbestuur en directie

schoolraad dinsdag 13 juni 2017

1.     Welkom – Bezinning

2.     Goedkeuring verslag 2 mei 2017

3.     Schooljaar 2017-2018

a.      berekening & aanwending lestijdenpakket

b.     overdracht lestijden en stimuli in scholengemeenschap

c.      schoolreglement

                                                             i.     invulling maximumfactuur 2016-2017

                                                           ii.     ouderbijdragen (niet-verplichte uitgaven)

                                                         iii.     aanpassingen aan het schoolreglement

d.     pedagogische studiedagen

e.      facultatieve verlofdagen

4.     Inschrijvingsbeleid i.k.v. aangroei & maximumcapaciteit schooljaar 2017-2018

5.     Preventiebeleid scholengemeenschap

6.     Infrastructuur

L.S. :  dossier geluidsdemping eetzaal en elektriciteit blok A: stand van zaken

K.S. : renovatie sanitair, verkeerspark,… stand van zaken

7.     Vernieuwde schoolvisie

8.     Werkgroep Veilig Verkeer Ter Dreef

9.     B.O.S. : Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting : mededeling schoolbestuur

10.  Varia

Verslag Schoolraad dinsdag 10 oktober 2017

 1. Welkom en bezinning 
 2. Goedkeuring verslag 13 juni 2017
 3. Preventiebeleid scholengemeenschap

  1. GAP 2014-2019:

   1. Interne audits uitvoeren in de verschillende scholen
   2. Begeleiding van evacuaties
   3. Preventieprojecten voor leerlingen begeleiden – preventie in 5e lj (rugschool en boekentassenweging) – 2e lj: zoektocht doorheen de school om verschillende nood- en gevaarsymbolen te leren kennen– 3kk/1e lj: busevacuatie inoefenen.
   4. Nieuwe inventaris van gevaarlijke producten binnen elke school;
   5. Audit van verwarmingsinstallaties 
   6. Opvolging van psychosociaal welzijn op het werk
   7. Opvolging van doorlichtingsverslag
 1. Opvolging asbestplan
 1. Infrastructuurwerken

  1. KS : 

a. Sanitairblok op buitenspeelplaats: stand van zaken

b. Masterplan opmaken voor ongeveer 10 jaar.

 1. LS : 

  1. Refter :geluidsdemping en schilderwerk: reeds geinstalleerd en geschilderd tijdens de zomer van 2017 (met subsidie).
  2. Elektriciteit blok A: Christophe Devos werkt nog verder af.
  3. Masterplan: wordt opgesteld in nabije toekomst voor zowel korte als lange termijn. 
 1. Veilig Verkeer /MOS

  1. KS : strapdag: 22 september 2017 – ouders opgeroepen om samen met kinderen te voet of met fiets, met een hesje, naar school te komen. Sam de Verkeersslang wordt later op het schooljaar nog georganiseerd.
  2. LS : verkeersactie: 18/09 tot 13/10: indien te voet, met fiets of met openbaar vervoer krijgen kinderen een sticker; bij 10 stickers krijgen de kinderen een gadget van de strapdag. Sam de Verkeersslang en Vero-route worden later op het schooljaar nog georganiseerd.
 1. Schooljaar 2017-2018

  1. prioriteiten schoolwerkplan

   1. KS:  plezante eerste schooldag / kennismakingstocht / bosuitstap of blotevoetenpad  / theater Sol de Mol (10.11.2017) / Sinterklaasfeest / Kerstmarkt 16.12.2017 /Projectweek rond thema licht / Lichtjeswandeling 03.02.2108 / Carnavalstoet met bezoek aan rusthuis / Uitstappen: Planckendael, Kinderboerderij Bornem, Stoomtrein, Schoolreis naar Harry Malter, Kinderboerderij in Belsele, Kasteel van Gaasbeek, Technopolis, Boudewijpark.
   2. LS : samenwerking KS/LS in nieuw kleedje gestoken (elke maand activiteit werpt vruchten af als kleuters naar 1e lj overstappen) / nieuwe wiskunde en muzische vorming worden verdergezet ; nieuwe leesmethode en schriftmethode en methode van verkeer (Via Mundo) ; ZILL (Zin in Leven en Leren) implementatie voorbereiden.
  2. jaarplanning activiteiten

   1. KS: plezante eerste schooldag / kennismakingstocht / bosuitstap of blotevoetenpad  / theater Sol de Mol (10.11.2017) / Sinterklaasfeest / Kerstmarkt 16.12.2017 /Projectweek rond thema licht / Lichtjeswandeling 03.02.2108 / Carnavalstoet met bezoek aan rusthuis / Uitstappen: Planckendael, Kinderboerderij Bornem, Stoomtrein, Schoolreis naar Harry Malter, Kinderboerderij in Belsele, Kasteel van Gaasbeek, Technopolis, Boudewijnpark.
   2. LS :

    1. Vriendschapsdag – 8 september 2017
    2. Interscholencross – 26 september 2017
    3. Herfstfeesten : 30 sept/1 okt 2017
    4. Het bos (maand oktober)
    5. Sinterklaasfeest : 5 december 2017
    6. Kerstviering : 22 december 2017
    7. Voorstelling Damiaanactie – 15 januari 2018
    8. Sportklassen : 22-26 januari 2018
    9. Carnaval : schaatsen en fuif : 9 februari 2018
    10. Projectweek : 19-23 maart 2018 « Schatten van beestjes »
    11. Vastenvoettocht : 30 maart 2018
    12. Sam de verkeersslang : 14-18 mei 2018
    13. Sportdag : 18 mei 2018
    14. « Merchtem op Stelten » : 25 mei 2018
    15. Iedere klas naar het toneel
    16. Dreeffeesten « totaalspektakel » 5 mei 2018
    17. Fietslus op 25/06 samen met de andere scholen
    18. Eucharistieviering einde schooljaar : 29 juni 2018
    19. Schoolreizen liggen nog niet vast voor alle klassen
  3. aantal leerlingen september
  4. overdracht lestijden-stimuli in scholengemeenschap
  5. aanwending lestijdenpakket:
 2. Inschrijvingsbeleid KS en LS

  1. open-klasdagen instap schooljaar 2017-2018:

   1. KS: totaal 6 openklasdagen voor kinderen die al zijn ingeschreven om een te proeven van de klassfeer
  2. initiatieven recrutering KS geboortejaar 2016

   1. KS: open kijkdag op 3 februari 2018 en inschrijvingsdag op 17 maart 2018.
  3. inschrijvingsdagen en –perioden KS en LS: 17 maart 2018 in KS en LS; voorrangsregeling voor broers en zussen van 5 maart tot 16 maart 2018.
 3. B.O.S : stand van zaken: Bestuurlijke Optimalisatie en Schaalvergroting 
 4. Katholieke dialoogschool – vernieuwde schoolvisie
 5. ICT :- Update digiborden
 6. 1 september Offerfeest
 7. Gebruik Bingel en Ambrasoft
 8. Leerlingenaantal – spreiding
 9. Schriftmethode – leesmethode
 10. Rij na schooltijd: tot aan bakker Lucas. 
 11. Gezamenlijke start 1 september 2017
 12. Varia

– Herfstfeesten

– Kindergemeenteraad: geinstalleerd op 10 oktober 2017 en kinderburgemeester is Miel Meskens uit Ter Dreef.

 

Data schoolraden 2017-2018 : 

dinsdag 6 maart 2018

dinsdag 5 juni 2018 (omwille van examenperiode)