begeleiding en overleg

• leerlingvolgsysteem in Questi

• kangoeroewerking

• sticordi maatregelen

• leestraining

• individuele oudercontacten oktober, februari en juni

• klassikaal oudercontact aan het begin van elk schooljaar

• specifieke zorg- en GOK leerkracht (Gelijke Onderwijskansen)

• MDO: Multidisciplinair overleg (leerkracht, ouders, CLB en directie)

• CLB – vertegenwoordiging

• samenwerking met therapeuten