in de klas

• rekenmethode: De Wiskanjers (Plantyn)

• taalmethode: De Taalbende (Plantyn)

• niveaulezen als aandachtspunt

• taalinitiatie Frans “Pistache” (die Keure) vanaf het vierde leerjaar

• methode voor Frans vijfde en zesde leerjaar Beaufort (die Keure)

• methode Muzische Opvoeding: “Muzemundo” (die Keure)

• eigen methode W.O. en techniek

 •leerlijn leren leren

• aandacht voor media: opzoeken op internet, gebruik software op laptop, digibord, …

• werken met gedifferentieerde opdrachten en activiteiten

• leerling – creatief – gerichte opdrachten

• poëziewedstrijd

• aandacht voor opvolging van lessen en taken (aanzet naar

studiebegeleiding)

•beluisteren van gastsprekers: een arts, een ouder, een advocaat, …

uit de klas

• bijwonen van toneelvoorstellingen

• leeruitstappen: de onmiddellijke schoolomgeving – zoals het

Lijsterbespark -, de VERO-route, het huis van de sint, de poel, naar de boomgaard, naar

de fietsenmaker, naar de boerderij, dinobezoek in het museum voor

Natuurwetenschappen, de Ijzer, het bos, de Zoo, schoolmuseum, het Kindermuseum, Speelgoedmuseum, de milieuboot, het Federaal Parlement, het planetarium, bedrijfsbezoek, chocoladefabriek Côte d’Or…

projecten

• projectweek: met heel de school werken rond eenzelfde thema

• de week van het bos

• de jeugdboekenweek

• werken aan belangstellingspunten per leerjaar/klas

sport

• 14-daagse zwembeurt met zwemrapporten en brevetten op het

einde van het schooljaar

• wekelijks uurtje sport

• wekelijks uurtje beweging

• sportdag met bijzondere aandacht voor meerkeuzeactiviteiten

• initiatielessen in samenwerking met lokale sportclubs

• intense deelname aan activiteiten van de Stichting Vlaamse Schoolsport