• onthaalmomenten in de klas

• een actieve leerlingenraad die regelmatig samenkomt en initiatieven

neemt.

• peter- en meterschap: de leerlingen van het zesde leerjaar dragen

zorg voor die van het eerste leerjaar.

• verschillende samenwerkingsvormen: groepswerk, partnerwerk,

hoekenwerking, contractwerk…

• ClIM

• middagactviteiten: schaken, sport, zang

• sportklassen in Herentals vijfde leerjaar

•zeeklassen in Oostduinkerke voor derde en vierde leerjaar

• integratie-activiteiten tussen eerste leerjaar en derde kleuterklas

• gedichtendag

• stimuleren van het milieubewustzijn via onze MOS-activiteiten

• S.V.S-activiteiten