met de klas

• onthaalmomenten in de klas

• verschillende samenwerkingsvormen: groepswerk, partnerwerk,

hoekenwerking, contractwerk…

• toneelvoorstellingen bijwonen

• sportklassen in Herentals vijfde leerjaar

•zeeklassen in Oostduinkerke voor derde en vierde leerjaar

• integratie-activiteiten tussen eerste leerjaar en derde kleuterklas

 

met de school

• vriendschapsdag als warm onthaal (begin september)

• herfstfeesten

• projecten: week van de grootouders / vredesweek

• sinterklaasfeest

• kerstfeest

• gedichtendag

• carnaval

• creatieve namiddagen

• eerstecommuniecantjes en vormelingen vieren

• dreeffeesten: kinderdag waarbij activiteiten voor (en deels ook

door) de kinderen worden georganiseerd

• schoolreizen

• een actieve leerlingenraad die regelmatig samenkomt en initiatieven

neemt.

• peter- en meterschap: de leerlingen van het zesde leerjaar dragen

zorg voor die van het eerste leerjaar.

• sportdagen

• S.V.S-activiteiten

• aandacht voor actualiteit

• samenkomen bij Toeka, vriend van ieder kind.

open school voor ouders

• onthaalavond voor ouders van nieuwkomers

• meewerken bij creatieve namiddagen

• klassikale en individuele oudercontacten

• actief oudercomité

• logistieke steun van (groot)ouders bij leeruitstappen

• ideeënbus voor leerlingen en ouders

Aandacht voor

• schoolreglement: werken aan een fijne omgang met iedereen tijdens

de speeltijden en in de klas

• klasafspraken: afspraken binnen de klas om een gezond leef- en

werkklimaat te creëren

• milieu-opvoeding: sorteren van papier en glas en drankkartonnetjes,

werk maken van een nette klas en speelplaats, stimuleren van het

milieubewustzijn via onze MOS-activiteiten zoals Sam de verkeerslang en Strapdag